Věděli jste, že dětské znaková řeč nemá znaky ani pro mývala, ani pro xenomorpha?

Follow

@satai “Alien vs. Rocket” - 🤷‍♂️

Sign in to participate in the conversation
Ruby.social

A Mastodon instance for Rubyists & friends