Hej.
Na czas mojej nieobecności na 101010 porządku będzie pilnował @michal za co mu bardzo dziękuję. Ma on również mój numer telefonu i w razie jakiś problemów będzie mnie informował.
W razie niezgodzenia się z decyzją Michała oczywiście przysługuje wam prawo do odwołania się do mnie jako wyższej instancji, ale uprzedzam że może to zająć chwilę zanim odczytam.

Follow

@xaphanpl @michal
Zatem się odwołuje.
Możecie samowtór odwołać te pandemii? Juz mi się znudziła

Sign in to participate in the conversation
Ruby.social

A Mastodon instance for Rubyists & friends